10-09-2020

Nu in verkoop: 17 PPO-woningen

De verkoop van de zeventien PPO-woningen van Parkwijk is nu gestart. Vanaf nu staan alle verkoopstukken, zoals de magazine en prijslijsten online op de website. Deze kun je als losse documenten bekijken onder het kopje 'downloads'. Bekijk hier de verkoopdocumenten.

Inschrijven
Vanaf nu is ook de inschrijving gestart. Via het online woondossier kun je je online inschrijven voor een rijwoning van Parkwijk in Lelystad. Door de stappen van het 'Digitaal Inschrijfformulier' in het woondossier te doorlopen schrijf je je in voor een rijwoning. Wil jij je je inschrijven? Doe dit dan vóór maandag 21 september 12.00 uur. Daarna vindt de toewijzing van de woningen plaats. 

Toewijzing 
De toewijzing van de eengezinswoningen vindt in eerste instantie plaats op basis van de 1e opgegeven bouwnummervoorkeur. Inschrijvers die een hypotheekverklaring hebben laten opstellen door een erkend financieel adviseur en deze hebben geüpload in het inschrijfformulier, krijgen voorrang bij de toewijzing. Zijn er meerdere inschrijvers op eenzelfde bouwnummer mét hypotheekverklaring? Dan zal gekeken worden naar de motivatie van de inschrijver en eventuele andere voorbehouden.

Als een woning aan jou is toegewezen, dan wordt je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. En heb je een optie op een van de PPO-woningen, deze is dan voor jou gereserveerd zodat je deze uiteindelijk kunt kopen. 

Wil jij je inschrijven? Ga hier naar het inschrijfformulier.